Lắp mộ công giáo tại Đông Hưng Thái Bình

Mộ công giáo Đông Hưng Thái Bình 01

Đá mỹ nghệ Ninh Bình AZ lắp đặt hai ngôi mộ công giáo đá tại huyện Đông Hưng, Thái Bình.Trời mưa to và đường vào khó khăn.

Một số hình ảnh tại công trình.

Mộ công giáo Đông Hưng Thái Bình 02
Mộ công giáo Đông Hưng Thái Bình 02
Mộ công giáo Đông Hưng Thái Bình 03
Mộ công giáo Đông Hưng Thái Bình 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *