Lắp đặt lăng mộ đá tại Long Xuyên An Giang

An Giang Vĩnh Long khu lăng mộ 01

Đá mỹ nghệ Ninh Bình vận chuyển và lắp đặt hoàn thiên công trình khu lăng mộ đá tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.Vận chuyển bằng xe cẩu, ghe, lắp đặt bằng ba lăng xích.

Một số hình ảnh :

An Giang Vĩnh Long khu lăng mộ 02
An Giang Vĩnh Long khu lăng mộ 02
An Giang Vĩnh Long khu lăng mộ 03
An Giang Vĩnh Long khu lăng mộ 03
An Giang Vĩnh Long khu lăng mộ 04
An Giang Vĩnh Long khu lăng mộ 04
An Giang Vĩnh Long khu lăng mộ 05
An Giang Vĩnh Long khu lăng mộ 05

Khu lăng mộ bao gồm lan can xung quanh, cổng tam quan đá, cuốn thư đá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *